LSDP Šakių rajono skyriaus grupės

 

Grupių pirmininkai ir jų kontaktai:

 

Barzdai – Robertas Gurevičius

tel. 8 650 62952, el.paštas: r.g.savas@gmail.com

 

Gelgaudiškis – Regimantas Patašius                    

tel. 8 687 45326, el.paštas: regimantaspatasius@gmail.com

 

Griškabūdis – Andrius Stiklius

tel. 8 602 73535, el.paštas: andriusss3@gmail.com

 

Keturnaujiena – Ričardas Janulaitis

tel. 8 685 02811, el.paštas: ricardasj64@gmail.com

 

Kiduliai – Jolita Valavičienė

tel. 8 626 37964, el.pastas: jolitavalaviciene@gmail.com

 

Kriūkai – Anelė Mockaitienė

tel. 8 614 89493, el.paštas: aneliukem@gmail.com

 

Kudirkos Naumiestis – Algimantas Damijonaitis

tel. 8 687 13103, el.paštas: algdamas@gmail.com

 

Panoviai – Saulius Jazukevičius

tel. 8 687 11348, el.paštas: s.jazukevicius@gmail.com

 

Sudargas – Eduardas Dragūnaitis

tel. 8 687 37882, el.paštas: edragunaitis@gmail.com

 

Šakiai – Jurgita Savickienė

tel. 8 601 26016, el.paštas: jmakunaite@gmail.com

 

Veršiai – Romas Milius

tel. 8 610 45167, el.paštas: bcversiai@gmail.com

 

Voveriai – Julius Stakė

tel. 8 610 43757, el.paštas: stakeju@gmail.com

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Informacija dėl nario mokesčio mokėjimo

Mieli  Bičiuliai,

Jūsų patogumui  kviečiame nario mokestį mokėti  bankiniu pavedimu.

Gavėjas: LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA ŠAKIŲ SKYRIUS

Juridinio asmens kodas: 191362889

Sąskaitos nr. LT 267300010081974385.

Pavedimo paskirties laukelyje būtinai nurodykite, jog tai yra nario mokestis ir už kuriuos mėnesius ar ketvirtį mokate.

Primename, kad LSDP narys moka 1 proc. nuo savo pajamų, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, pateikia prašymą skyriaus prezidiumui.  Jam pritarus, moka ne mažesnį kaip 0,3 Eur mokestį per mėnesį.  Vadinasi, nario mokesčio dydis yra:

  • 1 proc. pajamų, atskaičius mokesčius,

arba

  • 0,3 Eur kiekvieną mėnesį (3,60 Eur per metus), jeigu skyriaus prezidiumas yra pritaręs Jūsų prašymui dėl nario mokesčio sumažinimo.

 

Pagarbiai

LSDP Šakių skyriaus iždininkė Kristina Lebedžinskienė, tel. 8686 93918.

——————————————————————————————————————————–

Prašymo formos pavyzdys:

 

………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė)

………………………………………………………………………………………………

(LSDP Šakių skyriaus grupės pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

………………………..

(data)

 

LSDP Šakių skyriaus prezidiumui

 

Prašau leisti man dėl objektyvių priežasčių ……………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

mokėti 0,3 Euro nario mokestį kas mėnesį pagal LSDP statutą (VII skirsnis, 73 straipsnis).

 

 

…………………………………                                                     ……………………………………………………..

(parašas)                                                                                     (vardas, pavardė)

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AKTUALI INFORMACIJA

Mieli Bičiuliai,

Jei turite apmokestinamų pajamų, kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galite paskirti dalį savo sumokėto pajamų mokesčio labdarai. Turinčioms teisę gauti paramą nevyriausybinėms organizacijoms galima skirti iki 2 proc. savo pajamų mokesčio, o taip pat papildomai dar 1 proc. – politinėms partijoms . Jei nenurodysite, ką daryti su šiais 3 proc., kaip juos panaudoti už Jus nuspręs valstybė.

Tad visus bičiulius  raginame  1 proc. savo sumokėto  pajamų mokesčio skirti LSDP Šakių skyriui.

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) reikia pateikti prašymo FR0512 formą. Tai galite padaryti iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos keliais būdais.

  1. Elektroniniu būdu, kuomet deklaruojate savo pajamas.

Jeigu savo pajamas deklaruojate internetu, FR0512 formos užpildymas yra itin paprastas – tereikia suvesti Lietuvos socialdemokratų partijos kodą (191362889). Tai galite padaryti prisijungę prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) per savo elektroninę bankininkystę.

  1. Galite įteikti savo prašymą tiesiogiai arba nusiųsti paštu Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Jei FR0512 formą pildote ranka:

  • Forma turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu).
  • Pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
  • Raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas.
  • Brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose.
  • Nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite.