LSDP ŠAKIŲ SKYRIAUS PREZIDIUMAS

 

LSDP Šakių rajono skyriaus prezidiumo funkcijos:

 • Vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių;
 • Sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą;
 • Analizuoja ir vertina skyriaus grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir
 • informacijas;
 • Analizuoja frakcijos savivaldybėje veiklą, teikia jai rekomendacijas ir politinių
 • sprendimų pasiūlymus;
 • Vykdo LSDP tarybos pavedimus;
 • Tvirtina rinkimų štabo sudėtį;
 • Teikia rekomendacijas skyriaus tarybai dėl naujų narių priėmimo.

 

Prezidiumo nariai:

 1. Lebedžinskas Viktoras
 2. Lebedžinskas Rimgaudas Juozas
 3. Bastienė Ramutė Alytė
 4. Damijonaitis Algimantas
 5. Dragūnaitytė Eglė
 6. Eikevičius Romas
 7. Eimutis Martinas
 8. Jakelaitienė Raminta
 9. Leleivienė Ilona
 10. Pukinskas Romas
 11. Savickienė Jurgita
 12. Vainius  Bernardinas Petras