LSDP ŠAKIŲ SKYRIAUS PREZIDIUMAS

 

LSDP Šakių rajono skyriaus prezidiumo funkcijos:

  • Vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių;
  • Sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą;
  • Analizuoja ir vertina skyriaus grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir
  • informacijas;
  • Analizuoja frakcijos savivaldybėje veiklą, teikia jai rekomendacijas ir politinių
  • sprendimų pasiūlymus;
  • Vykdo LSDP tarybos pavedimus;
  • Tvirtina rinkimų štabo sudėtį;
  • Teikia rekomendacijas skyriaus tarybai dėl naujų narių priėmimo.

 

Prezidiumo nariai:

1. Mindaugas Bastys

2. Bernardinas Petras Vainius

3. Eglė Dragūnaitytė

4. Algimantas Damijonaitis

5. Raminta Bastytė

6. Martinas Eimutis

7. Romas Pukinskas

8. Viktoras Lebedžinskas

9. Rimgaudas Lebedžinskas

10. Romas Eikevičius

11. Alytė Ramutė Bastienė