LSDP Šakių rajono skyriaus Taryba

 1. Lebedžinskas Viktoras – skyriaus pirmininkas,
 2. Lebedžinskas Rimgaudas Juozas – skyriaus garbės pirmininkas,
 3. Bastienė Ramutė Alytė – atsakingoji sekretorė,
 4. Damijonaitis Algimantas – savivaldybės tarybos narys,
 5. Dragūnaitytė Eglė – savivaldybės tarybos narė,
 6. Dragūnaitis Eduardas – Sudargo grupės pirmininkas,
 7. Eimutis Martinas – savivaldybės tarybos narys,
 8. Eikevičius Romas – Kudirkos Naumiesčio grupės atstovas,
 9. Geršvaltaitienė Kristina – LR Seimo nario padėjėja,
 10. Gurevičius Robertas – Barzdų grupės pirmininkas,
 11. Jakelaitienė Raminta – savivaldybės tarybos narė,
 12. Janulaitis Ričardas – Keturnaujienos grupės pirmininkas,
 13. Jazukevičienė Diana – trečiojo amžiaus universiteto dekanė,
 14. Jazukevičius Saulius – Panovių grupės pirmininkas,
 15. Lebedžinskienė Kristina – skyriaus iždininkė,
 16. Leleivienė Ilona – Barzdų grupės atstovė,
 17. Matulaitienė Monika – Kudirkos Naumiesčio grupės atstovė,
 18. Maumavičienė Ona – Kudirkos Naumiesčio grupės atstovė,
 19. Milius Romas – Veršių grupės pirmininkas,
 20. Mockaitienė Anelė – Kriūkų grupės atstovė,
 21. Paškevičius Vilmantas – Šakių grupės pirmininkas,
 22. Patašius Regimantas – Gelgaudiškio grupės pirmininkas,
 23. Pukinskas Romas – savivaldybės tarybos narys,
 24. Savickienė Jurgita – Šakių grupės atstovė,
 25. Stakė Julius – Voverių grupės pirmininkas,
 26. Stiklius Andrius – Griškabūdžio grupės atstovas,
 27. Seredžiuvienė Violeta – LR Seimo nario padėjėja,
 28. Vainius Bernardinas Petras – LSDP frakcijos savivaldybės taryboje seniūnas,
 29. Valavičienė Jolita – Kidulių grupės pirmininkė,
 30. Venckūnas Mindaugas – Šakių grupės atstovas.