LSDP Šakių rajono skyriaus Taryba

 1. Bastys Mindaugas
 2. Bastienė Alytė Ramutė
 3. Bastytė Raminta
 4. Bankauskienė Daina
 5. Bendoraitis Ramūnas
 6. Damijonaitis Algimantas
 7. Dragūnaitytė Eglė
 8. Dragūnaitis Eduardas
 9. Eikevičius Romas
 10. Eimutis Martinas
 11. Geršvaltaitienė Kristina
 12. Gudiškienė Evelina
 13. Gurevičius Robertas
 14. Janulaitis Ričardas
 15. Jazukevičienė Diana
 16. Jazukevičius Saulius
 17. Lebedžinskienė Kristina
 18. Lebedžinskas Juozas Rimgaudas
 19. Lebedžinskas Viktoras
 20. Leleivienė Ilona
 21. Milius Romas
 22. Medveckas Juozas
 23. Mockaitienė Anelė
 24. Patašius Regimantas
 25. Paškevičius Vilmantas
 26. Povilaitis Zigmas
 27. Pukinskas Romas
 28. Sakalauskas Rytis
 29. Stakė Julius
 30. Stiklius Andrius
 31. Seredžiuvienė Violeta
 32. Vainius Bernardinas
 33. Valaitienė Bronė
 34. Valavičienė Jolita
 35. Zlotogurovienė Stasė