Vaikų dienos centruose – pokalbiai apie Lietuvą

Šakių skyriaus bičiuliai prisijungė prie Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos organizuojamo projekto „ESU LIETUVA“.

Projekto tikslas – puoselėti vaikų dienos centrų auklėtinių lietuvybę, ugdyti jų pilietiškumą ir kartu su jais piešiant Lietuvą pakalbėti apie tai, kas yra Lietuva, kodėl ją mylime ir kaip ją galime visi kartu puoselėti.

Kovo 8 d. toks susitikimas surengtas Kudirkos Naumiesčio vaikų dienos centre. Vaikai, vadovaujami mokytojos Sigitos Žaganevičienės, piešė Lietuvą, ir su gimnazijos direktoriumi Romu Eikavičium kalbėjosi apie Lietuvą. Taip pat vaikai lankėsi Vinco Kudirkos muziejuje, kuriame eksponuojama paroda „Sūduviai – Vasario 16-osios Akto signatarai“ ir dalyvavo Kovo 11-osios renginiuose gimnazijoje ir miestelyje.

Kovo 12 d. prezidiumo narė Jurgita Savickienė lankėsi Šakių vaikų dienos centre. Kartu su vaikais kalbėjosi apie Lietuvą, kas ją simbolizuoja, kokie svarbiausi Lietuvos objektai, diskutavo apie laisvę, nepriklausomybę. Vaikai piešė Gedimino kalną, Televizijos bokštą, pasienį, Lietuvos vėliavą. Buvo smagu bendrauti ir matyti, kiek daug vaikai žino apie gimtinę ir kaip išreiškia savo mintis ir jausmus piešiniuose.

Tokius susitikimus planuojama organizuoti ir kituose Vaikų dienos centruose.

 

 

 

 

Skyriaus strateginio planavimo mokymai

Vasario 27 d. Šakių skyriaus prezidiumo nariai dalyvavo skyriaus strateginio planavimo mokymuose, kuriuos vedė LSDP skyrių veiklos organizatorė Zita Eidukaitytė.

Aptarti pagrindiniai skyriaus tikslai, organizacinė struktūra, pirmininko, pavaduotojų, atsakingojo sekretoriaus funkcijos, pavaldumas ir atskaitomybė, asmenų, atsakingų už finansus, viešuosius ryšius (vidinę ir išorinę komunikaciją), organizacinius reikalus bei sekretoriaus funkcijos, narių motyvacija, pradėta atlikti SSGG (SWOT) analizė.

Sveikinimas Kovo 11-osios proga

Mieli bičiuliai,

Nepriklausomybė – didžiausias ir brangiausias turtas. Gerbkime ir saugokime tai, ką kartu iškovojome, – Lietuvos laisvę. Kasdieniais darbais ir tikėjimu įrodykime meilę Tėvynei. Būkime verti savo iškovotos laisvės.

Nuoširdžiai sveikinu su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

 

Viktoras Lebedžinskas

LSDP Šakių skyriaus pirmininkas

 

Sveikinimas Vasario 16-osios proga

Mieli bičiuliai,

Nuoširdžiai sveikinu su Vasario 16-ąja. Didžiuokimės ir džiaukimės galėdami gyventi ir kurti laisvoje šalyje, nepraraskime tikėjimo savo valstybe, suraskime stiprybės išgyventi sunkumus, išmokime džiaugtis mažomis ir didelėmis pergalėmis.

Tegul Vasario 16-osios šimtmetis įkvepia mus visus naujo šimtmečio prasmingiems darbams ir kilniems siekiams.

Tebūna Lietuvos gimtadienis kiekvieno iš mūsų širdyse!

 

Nuoširdžiai,

Pirmininkas Viktoras Lebedžinskas

 

R. Jakelaitienė. Žemės ūkio politika Lietuvoje – viena deklaruojama, kita daroma

Džiugu, kad pastaruoju metu žemės ūkio tema yra viena aktualiausių, tik gaila, kad viso to kontekstas yra ne toks jau ir džiuginantis, dar liūdniau, pasekmės yra stipriai pažengusios, todėl būtina politinė valia, moksliškai pagrįstiems sprendimams šiame sektoriuje.

Ne veltui paminėjau mokslu pagrįstus sprendimus, o ne politikų ribotą įsivaizdavimą apie tai kuria linkme turi judėti žemės ūkis. Pastarųjų supratimą dar labiau riboja interesai, dar blogiau, kai valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis p. Ramūnas Karbauskis (didžiausias Lietuvos žemvaldys) bei daugelis šiai politinei jėgai priklausančių Seimo narių turi esminės įtakos žemės ūkiui priimamiems įstatymams, jų įgyvendinimui, todėl mažai tikėtina, kad užteks politinės valios, esminėms smulkiųjų ir vidutinių ūkių paskatoms stambiųjų sąskaita.

Teko stebėti LRT Forumo diskusiją apie žemės ūkį, kurio svečiai – dabartinės politikos formuotojai, įgyvendintojai, smulkiųjų ūkininkų atstovai bei mokslo srities atstovė gerbiama Rasa Melnikienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė.

Tikėjausi konstruktyvios diskusijos ir aiškios Žemės ūkio ministro p. Broniaus Markausko pozicijos dėl situacijos žemės ūkyje. Įspūdis toks, kad šiuo metu priiminėjami įstatymai ar jų pakeitimai yra skuboti, atliepiantys į žiniasklaidos sukeltą triukšmą. Apie daugelį iškeltų į viešumą problemų, kaip patys valdžios atstovai prisipažįsta, jiems yra senai žinoma, tačiau iniciatyvos jas spręsti stokojama (matyt, taip patogu, kaip yra)…

Ne kartą diskusijoje politikos formuotojų buvo išsakyta mintis, kad blogybė yra tai, jog juridiniams asmenims apskritai buvo leista įsigyti žemės ūkio paskirties žemės (nuo 2004 m), kėlė nuostabą. Tai norėčiau priminti ponams Konstitucinio Teismo nutarimą (2006 m.), kuriame konstatuotakad tarp juridinių ir fizinių asmenų, siekiančių įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, kuri būtų naudojama žemės ūkio veiklai, nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kurie pateisintų leidžiamos įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotų skirtingus maksimalius dydžius. Kitaip tariant, tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, siekiantys įsigyti žemės ūkio paskirties žemės yra lygiaverčiai.

Taigi politikai tokiais pasisakymais diskriminuoja juridinius asmenis, toliau priešina juos su fiziniais asmenimis (ūkininkais), skleidžia menkinančio pobūdžio informaciją apie vieną iš efektyviausių veiklos formų (juridinius asmenis), kurių dėka sukurtos gerai apmokamos darbo vietos, jų pastangomis kuriama pridėtinė vertė teikia naudą ne tik valstybei ar savivaldybei, bet ir turi didelės įtakos tos kaimiškosios vietovės gyventojų gyvenimo kokybei.

Nutarime taip pat pabrėžta, jog maksimalaus dydžio nustatymas (šiuo metu jis yra 500 ha, išskyrus gyvulininkystės ūkiams) gali būti viena iš priemonių, sudarančių prielaidas racionaliai valdyti žemės ūkio paskirties žemę, išsaugoti dirbamos žemės ūkio paskirties žemę, tinkamai plėtoti žemės ūkio verslą, skatinti sąžiningą konkurenciją žemės ūkyje, neleisti monopolizuoti gamybos ir rinkos ir pan.

Todėl atsižvelgus į šią Konstitucinio Teismo nuostatą rimtų abejonių kelia p. R. Karbauskio deklaruojamos moralinės vertybės, rodomas pavyzdys, mat pasinaudojant įstatymų spragomis (dėl susietų asmenų apibrėžimo), naudojamos schemos ir taip įgyjami didesni nei maksimalūs žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Tenka apgailestauti, kad dėl kelių kraštutinių pavyzdžių (deja, pakankamai reikšmingų savo mastu), kenčia ir tie juridiniai asmenys, kurie nieko bendro neturi su siekiu monopolizuoti rinką.

Norėčiau atkreipti dėmesį, jog didelė problema yra egzistuojanti statistinė informacija apie fizinius asmenis (ūkininkus), kuri neleidžia objektyviai jų įvertinti, nes informacija nėra vieša, kaip kad juridinių asmenų.

Kita vertus, tam yra Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir begalė kitų registrų, kuriais disponuoja valstybinės institucijos, kurios teikia pagrįstą ir objektyvią informaciją bei pasiūlymus politikams, tik gaila, kad į tai retai atsižvelgiama priimant politinius sprendimus, vis tik dažniau, pasiriamama kraštutiniais idėjos-situacijos vertinimais, dėl kurių nukenčia visas žemės ūkio sektorius.

Pažymėtina, kad didžioji dalis žemės Lietuvoje yra valdoma nuomos ar panaudos pagrindais, todėl sudarius atitinkamas sąlygas smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams, tai yra jas pagerinus (tiek tiesioginėmis išmokomis, tiek ir parama investiciniams projektams), esu įsitikinus, kad visa tai esmingai keistų situaciją žemės ūkyje.

Žemės ūkis tai nėra vien tik javų ir rapsų auginimas, galima ir su santykinai nedideliu žemės plotu kurti pridėtinę vertę. Tik ar užteks politinės valios ir išminties mūsų politikams toms paskatoms sudaryti, remiantis mokslo pagrįstais sprendimais?

Pagal www.lsdp.lt informaciją

„Bičiuli, duok ranką!“ septintąjį kartą sukvietė bičiulius šakiečius į vieną būrį

Kai rudens darbai jau primiršti, o pavasario dar nespaudžia, LSDP Šakių skyriaus bičiuliai susirenka į tradiciniu tapusį renginį „Bičiuli, duok ranką!“. Jau septintąjį kartą, šalčiausią žiemos mėnesį, susitinkame pabendrauti ir pasidžiaugti nuveiktais darbais. Šiltose ir jaukiose Zyplių dvaro arklidėse penktadienio vakarą susirinko gausus bičiulių ir svečių būrys. Į svečius atvyko Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, LVŽS Šakių skyriaus pirmininkas Raimondas Januševičius, LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas, Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Seimo nariai Mindaugas Bastys ir Algirdas Sysas, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Orinta Leiputė.

Meras E.Pilypaitis pasidžiaugė drausme, pasitikėjimu ir konstruktyviu koalicijos darbu savivaldybės taryboje. Partijos pirmininkas G.Paluckas akcentavo, kad ateityje partijos laukia ne mažesni iššūkiai nei iki šiol, todėl visiems linkėjo vienybės, tvirtybės ir susiklausymo. V.Blinkevičiūtė neabejojo, kad socialdemokratai į politiką dar grįš „su trenksmu“.

Ir iš tiesų praėję metai Lietuvos socialdemokratų partijai nebuvo lengvi, patirta mažesnių ir didesnių išbandymų. Pavasarį, pirmą kartą istorijoje vyko visuotiniai partijos pirmininko rinkimai, o rudenį kiekvienam bičiuliui asmeniškai teko apsispręsti, kokiu keliu pasukti ir kokią socialdemokratiją Lietuvoje kiekvienas iš mūsų norime matyti. Džiugu, kad Šakių skyrius išliko vieningas ir vadovaujasi tikrosiomis socialdemokratinėmis vertybėmis. Ne veltui iš svečių lūpų ne kartą nuskambėjo mintys apie pasitikėjimą ir vienybę.

Kaip ir kasmet, taip ir šįkart pasidžiaugėme aktyviais skyriaus bičiuliais. Už geranorišką ir aktyvų LSDP Šakių skyriaus labdaros akcijų rėmimą apdovanotas Algirdas Glodas. Už pareigingumo skatinimą partijos veikloje pažymėta Ona Maumavičienė. Padėka už aktyvią partinę veiklą skirta Laimutei Gončaruk. Už daugkartinę paramą partijos renginiams apdovanota Raminta Jakelaitienė. Už ilgus metus sąžiningo darbo vadovaujant rinkimų komisijai padėka įteikta Kęstučiui Jievaičiui.

Tradiciškai raudonų rožių puokštė su šilčiausiais linkėjimais įteikta gimtadienį sausio mėnesį švenčiančiam Mindaugui Basčiui. Taip pat pasveikinta ir jubiliejų šį mėnesį minėjusi Orinta Leiputė.

Besibaigiant oficialiai šventės daliai bičiulis Arūnas Danielius dovanojo nuotaikingas muzikines savo kūrybos eiles apie praėjusius partijos įvykius ir išbandymus, politines šiandienos aktualijas.

Vėliau bičiuliai smagiai šnekučiavosi ir bendravo klausydami romantinės-instrumentinės muzikos grupės „RepriZa“ (vadovas Z.Balnius), vaišinosi tradiciniu kugeliu.

Nuoširdžiai dėkojame visiems šventės rėmėjams, organizatoriams, dalyviams ir svečiams.

Būry mes jėga!

 

Jurgita Savickienė, www.lsdpsakiai.lt administratorė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos Violetos Seredžiuvienės

M.Eimutis. Ar Nepriklausomybės užteks ateinančiam šimtmečiui?

Vartau profesoriaus Alfredo Bumblausko knygos „Senosios Lietuvos istorija. 1009-1795“ puslapius, bandau prisiminti prieš daugiau nei dešimt metų mokykloje „iškaltus“ Gediminaičių, Jogailaičių dinastijų genealoginius medžius. Kvapą užgniaužianti praeitis: Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos valdovai ar net Šv. Romos imperatorius, Jogailaičių kraujo turintis Maksimilijonas II, kuris valdė kaip tik tuo metu, kaip ir jo pusbrolis Pilypas II Ispanas – tikras tų laikų „pasaulio viešpats“. Ko gero, tai mūsų valstybingumo pagrindai, 13-16 amžiaus istorijos vingiai, kurie ilgą laiką kūrė mūsų identitetą, buvo parakas į dienos šviesą traukiantiems mūsų valstybingumo idėją. Ir tie, kurie kūrė valstybę 19 amžiaus pabaigoje – 20 amžiaus pradžioje buvo tie patys lietuviai, tik jau kitame istorijos kontekste. Daugeliu atvejų bebaimiai, rizikuojantys ir vedami to paties tikslo – Nepriklausomybės. Taikliai mūsų tautą knygoje „Imperijos darymas“ apibūdina šviesaus atminimo humanitarinių mokslų daktaras, religijotyrininkas, etnologas Gintaras Beresnevičius: „Mes Vyčio ir Rūpintojėlio ženklas. Jėga ir kontempliacija, štai jėga. Tai samurajų jėga. Tai tokia jėga, kurios raumenys drasko drabužius ir šarvus, ir istorijos uždėtus antvilkčius“.

Po kelių savaičių minėsime Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį. Tai puiki proga pasidžiaugti, padėkoti visiems tiems, kurie savo auka ir darbais neužgesino valstybingumo ugnies. Tuo pačiu verta susimąstyti ir paklausti, kas mes esame dabar ir kiek parako, užsidegimo turime saugoti, kurti mūsų valstybingumą ateinančiame šimtmetyje? Pamenu Nepriklausomybės aktą atradusio profesoriaus Liudo Mažylio paskaitose išsakytą mintį, jog Konstituciją galima sukurti per 6 mėnesius, politinę sistemą per 6 metus, bet pilietinę visuomenę gali prireikti kurti net 60 metų. Mūsų atkurta Nepriklausomybė dar nepasiekė trisdešimtmečio, todėl natūralu, jog jaunos demokratijos valstybė susiduria su daug iššūkių, išbandymų. Bet oriai gyventi norisi jau dabar, nelaukiant dar trisdešimt ar keturiasdešimt metų. Kaip kiekvienam iš mūsų ir mūsų valstybei rasti savo vietą XXI amžiuje? Minėtoje knygoje „Imperijos darymas“, pasak autoriaus, lietuvių judrumas, karingumas, kariniai žygiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais atskleidžia aktyvųjį lietuvių pradą, kurio nerealizavimas dabartiniais laikais varo lietuvius į depresiją, verčia dejuoti dėl negatyvios dabarties, sąlygoja beprasmes muštynes kaimo diskotekose ar net savižudybes. Galbūt antonimas šiam apibūdinimui – „Vytis“, t.y. aktyvaus, kovojančio už savo tikslus, kuriančio, savimi pasitikinčio lietuvio savęs suvokimas ir yra galimybė išlikti bei padaryti proveržį ateinančiame šimtmetyje.

„Vyčio“ ideologijai realizuoti, mano galva, reikia veikti sistemiškai ruošiant mūsų jaunąją kartą ir visą visuomenę mąstyti pozityviai, leisti patikėti savo jėgomis, padėti kurti pridėtinę vertę. Gal skamba kiek šabloniškai, bet viskas, įskaitant ir tai, kas po to materializuojasi, visų pirma yra mūsų galvoje. Labai svarbu kuriant tinkamą požiūrį – emocinis intelektas, psichinė higiena ir sveikata. Paprastas pavyzdys, jeigu kūno kultūrai, kas taip pat yra labai svarbu, mokykloje skiriama keletas etatų, tai psichologai kai kuriose mokyklose yra tik dėl kvapo. O gaila. Būtų galima mažų mažiausiai sutaupyti vėliau, kai psichologinės problemos įsišaknija, perauga į priklausomybes, baimes, savęs nuvertinimą. Ir šiuo atveju reikia dirbti ne tik su jaunuoliais, bet ir su mokytojais, tėvais. Keletą metų dirbdamas Lietuvos tėvų forume turėjau progą įsitikinti, kaip svarbu apjungti visas šias grandis ir kokių pastebimų rezultatų galima pasiekti. Be abejo, nešabloniškai turi veikti ir valstybinės įstaigos, valdžia. Kalbame apie provincijų tuštėjimo metą, emigraciją į didmiesčius ar užsienį, tačiau efektyviai nerealizuojam jau sukurtų priemonių kurti darbo vietas tuose pačiuose regionuose. Pavyzdžiui, Vietos veiklos grupės verslumo projektai, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimas galėtų būti apčiuopiamas veiksnys gaivinti provinciją, bet nėra. Kodėl? Pamąstykim, o dar geriau pradėkime veikti, tapkime tais „vyčiais“, savo šalies ambasadoriais nesvarbu, kur esame, ką šiuo metu darome. Kurkime savo valstybę ateinančiame valstybingumo šimtmetyje!

 

Martinas Eimutis. Šakių rajono savivaldybės tarybos narys.

 

Šakių skyriaus bičiuliai dalinosi gerumu

Laikas prieš gražiausias metų šventes visuomet ypatingas – stengiamės dalintis ne tik su šeimos nariais ir artimaisiais, bet ir su tais, kurie gyvenimo apdovanoti mažiau ir stokoja paramos.

Prieš pat Šv. Kalėdas LSDP Šakių rajono skyrius kvietė bičiulius dalintis gerumu paaukojant maisto produktų, priemonių mokyklai ir daiktų patogesnei buičiai. Džiaugiamės bičiulių dosnumu, kurių per trumpą laiką suaukotais produktais ir daiktais galėjome paremti net dešimt daugiavaikių ir sunkiau besiverčiančių rajono šeimų ir prisidėti prie skalsesnio šių šeimų šventinio stalo. Skyriaus pirmininkas Viktoras Lebedžinskas kartu su prezidiumo nariais, grupių pirmininkais ir kitais bičiuliais aplankė šeimas Kudirkos Naumiesčio, Barzdų, Lekėčių, Kidulių, Šakių seniūnijose ir Šakių mieste.

Tikimės, kad ši akcija gyvuos ir toliau bei nudžiugins dar ne vieną, kuriam reikalinga parama, dėmesys ir žmogiška šiluma.

Gerumu dalintis gera!