Tarybos posėdyje aptarti svarbūs klausimai

Gruodžio 11 d. vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos Šakių skyriaus tarybos posėdyje aptarti svarbiausi politiniai šalies ir rajono bei skyriaus klausimai.

Posėdyje dalyvavęs svečias, Seimo narys Juozas Olekas apžvelgė politinę situaciją Lietuvoje, pristatė 2018 metų biudžeto priėmimo aktualijas, numatomas prioritetines finansavimo sritis. Svečias užtikrino, kad Lietuvos socialdemokratų partija yra stabili, į partijos gretas įsiliejo ir iš jos išėjo panašiai tiek pat narių kaip ir per keletą ankstesnių metų. Kalbėta ir diskutuota apie tolimesnį LSDP stabilumą, būtinybę išlaikyti esamus ir pritraukti naujus narius, partijos tikslą išsikelti prioritetus ir siekti jų įgyvendinimo.

Vicemeras Bernardinas Petras Vainius apžvelgė politinę situaciją rajone. Aptarti savarankiškų seniūnijų, mokyklų, daugiafunkcinių centrų, renovacijos, investicinių projektų, skolinimosi klausimai. Pasidžiaugta konstruktyviu koalicijos darbu ir stabilia situacija rajone.

Taip pat aptarti klausimai dėl kandidatų į rajono savivaldybės merus kėlimo ir dėl savivaldybės tarybos rinkimų sąrašo formavimo. Pirmininkas Viktoras Lebedžinskas supažindino su reikalavimais ir terminais keliant kandidatus į rajono savivaldybės merus bei formuojant savivaldybės tarybos rinkimų sąrašus. Diskusijų metu išreikštos nuomonės dėl reikalavimų kandidatams, pabrėžta, kad formuojant sąrašą turėtų būti atsižvelgta į ankstesnių rinkimų rezultatus. Nutarta iki 2018 m. sausio 12 d. grupėms iškelti kandidatus į merus iš jų gauti preliminarius sutikimus kandidatuoti.

Posėdyje tartasi dėl visuotinio skyriaus narių susirinkimo (konferencijos) sušaukimo. Nuspręsta 2018 m. sausio 26 d. sušaukti visuotinį skyriaus narių susirinkimą, kurio metu bus tvirtinamos LSDP Šakių skyriaus, skyriaus Finansų komisijos, skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos ataskaitos, pristatyta Tarybos frakcijos ataskaita, tvirtinami skyriaus įstatai, renkamas ir tvirtinamas kandidatas į Šakių rajono savivaldybės merus. Taip pat, iš pareigų atsistatydinus rinkimų štabo vadovei, visuotiniame narių susirinkime bus renkamas naujas rinkimų štabo vadovas.

Po visuotinio narių susirinkimo vyks jau tradiciniu tapęs renginys „Bičiuli, duok ranką!“.

0 kartų komentuota

Rašyti komentarą

Norite padiskutuoti?
Maloniai kviečiame!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *