Mindaugas Bastys: „Aš nesulaužiau priesaikos Lietuvos Respublikai“.

Gerbiami Seimo nariai, brangūs Lietuvos piliečiai,

Nuo pat pradžių šiandien savo kalboje noriu labai aiškiai pabrėžti – aš nepadariau man Seimo komiteto priskiriamų nusikaltimų, nes tokiu atveju turėčiau būti baudžiamas Baudžiamojo kodekso 118 straipsnyje (dėl padėjimo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią).

Kaip Lietuvos Respublikos pilietis, remdamasis mūsų Konsitucijos 30 straipsniu, teigiančiu, kad „asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“ ir, kaip tai numato ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, turiu visišką teisę ginti ir ginsiu savo teises, savo garbę ir orumą, savo teisumą ir nekaltumą teisme.

Todėl ramia sąžine sakau Jums – aš neveikiau prieš Lietuvos valstybę ir nepadėjau veikti jokiai kitai valstybei prieš Lietuvos Respubliką. Aš nekenkiau savo valstybei Lietuvai ir aš neišdaviau savo Tėvynės Lietuvos. Aš nekeliu grėsmės Lietuvos valstybės nacionaliniam saugumui ar Lietuvos Respublikos piliečių teisėms ir interesams. Aš nesulaužiau priesaikos Lietuvos Respublikai.

* * *

Šį parlamentinį tyrimą atliko Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Noriu atkreipti Jūsų dėmesį: tai – parlamentinis, t.y. politinis, tyrimas, kuris jau savo prigimtimi yra atviras įvairioms politinėms įtakoms ir partiniams interesams bei politiniams galios ir konkurecijos žaidimams. Tai – ne teisminis tyrimas, kuris būtų pagrįstas nešališkumu, teisės viršenybe ir demokratinėje Europoje įtvirtintomis pilietinėmis ir politinėmis žmogaus teisėmis.

Taip pat noriu pabrėžti, kad šiuo individualiu NSGK tyrimo dėl neva mano keliamų grėsmių Lietuvos saugumui atveju, Seimo komitetas neatliko objektyvaus ir visapusiško tyrimo bei sąžiningo aplinkybių vertinimo. Drįstu teigti, kad vis dėlto viską nustelbė partinis suinteresuotumas, kuris, įrėmintas į politinės kovos rėmus, ir užgožė teisingo sprendimo priėmimą. Seimo komitete vyravo daugelio jo narių išankstinis visiškas nepasitikėjimas mano, kaip Seimo nario, žodžiais ir išsakytomis mintimis, o jų užduodamuose tendencinguose klausimuose vyravo teisinis chaosas ir teisinis neraštingumas.

Visi surašyti Komisijos dokumentai yra grindžiami tik fakto buvimo klausimu, tačiau kaltės klausimas neištirtas, ir Komisijos nemotyvuota ir nepasisakyta. Pats tyrimo principas ir išvados surašymas yra ydingas ta prasme, kad politinė atsakomybė kildinama iš aplinkybių, kurios nebuvo objektyviai ir išsamiai ištirtos, o mano kaltė ir atsakomybė realiai neįvertinta. Esant tokiems esminiams trūkumams, išvada visada bus klaidinga. Visumą teisinių aplinkybių gali įvertinti tik patyrę, nešališki ir objektyvūs teisininkai, o tokių Komisijoje, deja, trūko, nes, kaip jau minėjau, vyravo daugelio jos narių išankstinis nusistatymas mano atžvilgiu.

Taip pat noriu pabrėžti, kad mano atvejis nėra išskirtinis, kai Seime parlamentinio tyrimo komisija imasi teismo ar kitų teisinių, t.y. jai pagal prigimtį nepriklausančių funkcijų. Įvertinus tai, siūlyčiau, kad būtų laikas Lietuvos Respublikos Seimui padaryti pokyčius dėl laikinųjų komisijų sudarymo iš Seimo narių ir pereiti prie JAV parlamentinės sistemos patirties, kuomet yra specialiai paskiriamas prokuroras patikrinimo atlikimui ir tik to patikrinimo išdavoje priimamas politinis sprendimas.

Suprasdamas, kad Komisija bus neįgali ištirti įvykių aplinkybes profesionaliai, kreipiausi į Generalinį prokurorą ir prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl visų tų veikų, kurios išdėstytos Komisijos dokumentuose, vildamasis, kad viskas bus visiškai išsiaiškinta ir teisiškai įvertinta. Šiuo atveju, tiek baudžiamoji, tiek politinė atsakomybė atsiranda iš tų pačių duomenų.

Dėl Komisijos išvadų – mano paaiškinimai duoti komisijai, ir aš jų neatsisakau.

 • Pabrėšiu dar kartą, kad 2006 metais aš nebuvau įspėtas Valstybės saugumo departamento (VSD) apie Kostiną, E. Mackevičių, P. Vojeiką, S. Dubininką ir V. Pachomovą. Su dauguma iš šių asmenų aš tuo laiku dar net ir nebuvau pažįstamas.
 • Nuoširdžiai pasakysiu – man nebuvo žinoma šių asmenų autobiografiniai duomenys, jų galima įtaka, gyvenimo būdas ir veiklos tikslai.
 • Komisijos pažymoje nėra patvirtinančių įrodymų, kad man būtų žinoma jų sąsajos su Rusijos spec. tarnybomis ir aš, tai žinodamas, būčiau padėjęs jiems veikti prieš Lietuvą. Jokių baudžiamųjų bylų Kostino, Mackevičiaus , Vojeikos ir Dubininko atžvilgiu nėra. Apie V. Pachomovo veiksmus man nebuvo žinoma.
 • Dubininko priskyrimas prie nusikalstamo pasaulio atstovų yra tik prielaida, kuri neparemta įrodymais.
 • VSD pateikta informacija pažymoje yra iš gandų sukurta „tiesa“, kuri įvilkta į grėsmės prieš Lietuvą rūbą.
 • Nėra loginio ryšio tarp trečiųjų asmenų praeities ir mano asmenybės. Niekas nesiekė nei kalbomis, nei veiksmais pakenkti Lietuvai. Mackevičiui neuždrausta atvykti į Lietuvą.
 • Medžiagoje nėra įvertintas mano atsparumo laipsnis pašaliniams poveikiams. Norint paveikti, reikia turėti kompromituojančios medžiagos, kad padaryti įtaką Seimo nariui ir priversti Seimo narį išduoti savo Tėvynę ir sulaužyti priesaiką. Tokių duomenų nėra.
 • Nėra jokių duomenų, kad aš būčiau atlikęs kokius nors veiksmus už atlygį.
 • Nėra nurodyta, kokius teisės aktus aš, kaip Seimo narys, pažeidžiau. Aš Seime – ne pirmi metai ir žinau savo teises ir pareigas bei ribas, iki kurių galiu eiti.
 • Aš esu apkaltintas ir tuo, kad padėjau vienam iš rinkėjų Šakiuose gauti darbo ir tvarkyti Tarybinių karių kapines. Kyla klausimas, nuo kada mirusieji kelia pavojų valstybės saugumui.
 • Dėl bendravimo su užsienio žvalgybos darbuotojais – Komisijos posėdžio metu R. Juknevičienė pasakė žodžius, kad tie asmenys nerodo FSB ar GRU pažymėjimų.
 • VSD pareiga yra apsaugoti Seimo narius nuo tokių asmenų veiksmų, o neapsiriboti abejotinų aplinkybių post factum išdėstymu. Komisijos pažymos 36 lape nurodyta, kad 2003-2004 m. aš bendravau su asmeniu, kuris dirbo ambasadoje ir paskui buvo pripažintas persona non grata ir išsiųstas iš Lietuvos, o 2017 m. man apie tai buvo paaiškinta. Politinė atsakomybė turi būti susieta su žinojimu ir kalte.
 • Visur rašoma apie Kostiną ir kitus, tačiau niekur nėra konstatuota faktas, kad jie susiję su spec. tarnybomis ir politinėje plotmėje veikia prieš Lietuvą. Visur kalbama apie verslo interesus ir asmeninio pobūdžio interesus.
 • Mano kaltė dėl energetikos kildinama iš bendravimo su „Rosatom“ darbuotoju Mertenu. Susitikęs buvau su juo tris kartus: dėl atominės uždarymo – du kartus ir trečią kartą atsitiktinai. Kalba buvo informacinio pobūdžio. Aš esu išrinktas vienmandatėjė apygardoje, ir man svarbu buvo ir yra, kad Lietuvos žmonėms papildomai nereikėtų mokėti už atominės elektrinės uždarymą. Jokio asmeninio tikslo aš neturėjau. Teigti, kad pastoviai susitikinėdavau su Rusijos žvalgybos ir „Rosatom“ atstovais yra daugiau nei drąsu. Mano susitikimas su „Rosatom“ atstovu buvo 2012 m. pabaigoje ir 2013 m. pradžioje, o VSD ataskaita apie grėsmes paskelbta tik 2013 m. birželio mėnesį, t.y jau po susitikimų.
 • Teigiama, kad aš buvau Maskvoje knygos pristatyme 2015 metais, bet tai yra netiesa. Po įvykių Kryme aš Rusijoje nebuvau.

Baigdamas noriu pabrėžti, gerbiami Seimo nariai, brangūs Lietuvos piliečiai, kad mano sąžinė švari. Aš  sutikau praeiti patikrinimą poligrafu, kad išskaidyčiau konservatorių R. Juknevičienės ir A. Anušausko abejones, jog prieš Jus neva stovi FSB ar GRU bendradarbis.

Dėl visų šių priežasčių manau ir siūlau, kad šis teikiamas Seimo nutarimo projektas turėtų būti labai aiškiai peradaguotas, siekiant, kad išvados atitiktų faktinėms aplinkybėms. Sutinku, kad Apkaltos komisija, kuri įstatymiškai vykdytų teisinį procesą, grįstą teisiniais argumentais ir įrodymais, ir todėl realiau ir blaiviau įvertintų visas aplinkybes, apklaustų liudytojus ir priimtų pagrįstą sprendimą.

Dar kartą noriu pabrėžti tai, ką sakiau šios savo kalbos pradžioje – aš nepadariau man Seimo komiteto priskiriamų nusikaltimų, nes tokiu atveju turėčiau būti baudžiamas Baudžiamojo kodekso 118 straipsnyje (dėl padėjimo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią).

Kaip Lietuvos Respublikos pilietis, remdamasis mūsų Konsitucijos 30 straipsniu, teigiančiu, kad „asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“ ir, kaip tai numato ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, turiu visišką teisę ginti ir ginsiu savo teises, savo garbę ir orumą, savo teisumą ir nekaltumą teisme.

Mano atveju, deja, kuriamas labai negatyvus precedentas, kai žmogus, remiantis visiškai nepagrįstais įrodymais bei šališku, politiniu tyrimu paskelbiamas savo valstybės išdaviku, kaip kokioje neteisinėje ar nedemokratinėje valstybėje.

Todėl ramia sąžine sakau Jums – aš neveikiau prieš Lietuvos valstybę ir nepadėjau veikti jokiai kitai valstybei prieš Lietuvos Respubliką. Aš nekenkiau savo valstybei Lietuvai ir aš neišdaviau savo Tėvynės Lietuvos. Aš nekeliu grėsmės Lietuvos valstybės nacionaliniam saugumui ar Lietuvos Respublikos piliečių teisėms ir interesams. Aš nesulaužiau priesaikos Lietuvos Respublikai.

Mindaugas Bastys

Seimo narys

0 kartų komentuota

Rašyti komentarą

Norite padiskutuoti?
Maloniai kviečiame!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *