LSDP pirmininko rinkimai. Svarbiausi LSDP primininko darbai per pirmąjį mėnesį

Svarbiausi LSDP pirmininko darbai per pirmąjį mėnesį, kuriuos būtina išvardinti pagal svarbą. Kandidatų veiklos prioritetai:

A. Palionis.

Esu tikras, kad dalinti briedį, kol jis miške, yra netinkamas užsiėmimas – bet pabandykime.

Bičiuliai, kurie mane gerai pažįsta, patvirtins, kad esu žmogus racionalus ir prognozuojamas, taigi mano pirmuosius žingsnius nemaža dalimi lems LSDP statutas ir jame apibrėžtos partijos pirmininko kompetencijos bei įpareigojimai, o taip pat einamoji partijos gyvenimo bei politinė darbotvarkė.

Pirmas darbas, kuris laukia  LSDP pirmininko – pasiraitoti rankoves ir kibti į pasirengimą LSDP suvažiavimui, kuris įvyks gegužės 6 d. Suvažiavimui LSDP pirmininkas privalo pateikti pavaduotojų kandidatūras, jų funkcijas ir veiklos kryptis, o suvažiavimo metu vyksiančiai Tarybai – partijos atsakingojo sekretoriaus kandidatūrą. Išskirtinai svarbus bus pirmasis naujai išrinkto LSDP Prezidiumo posėdis, kuriam partijos vadovas turi teikti tvirtinti Tarybos sekretoriatą, jo struktūrą, darbuotojų funkcijas ir atlyginimus, taip pat darbo planus. Ruošiantis šiems klausimams turės būti operatyviai atliktas sutarčių, įsipareigojimų, lėšų panaudojimo ir personalo auditas.

Ko pirmiausiai turėtume imtis pasitvirtinę naujus partijos valdymo organus ir administraciją? Čia irgi nedaug erdvės fantazijai: privalome nedelsiant pradėti kompleksinį pasirengimą 2019 metų rinkimams ir LSDP pergalei juose.

Keliu tikslą, kad mūsų partijos kandidatas turi laimėti LR Prezidento rinkimus, mūsų deleguoti atstovai – sudaryti daugumą, atstovaujant Lietuvą  Europos Sąjungos Parlamente, o savivaldybių tarybų rinkimuose  LSDP kandidatai į merus bei tarybas – surinkti daugiausia rinkėjų balsų.

Ir čia, mano supratimu, turime pradėti nuo partijos narių mokymų. Manau, kepurė nenukris nė nuo vienos galvos, jeigu visi kartu pereisime specialią mokymų programą, skirtą LSDP narių politinės analizės ir politinio veikimo gebėjimų ugdymui.

Žiūrėk, pirmo mėnesio ir nebeliko.
G. Paluckas.

1. Partijos politinės darbotvarkės formavimas ir santykių su koalicijos partneriais revizija.

2. Kovinės dvasios gaivinimo turas per skyrius su tikslu aptarti ir nubrėžti aiškias dviejų metų partijos veiklos strategines gaires.

3. Partijos komunikacijos, įvaizdžio ir veiklos organizavimo principų modernizavimas.

M. Sinkevičius. 

Mūsų laukia gausybė darbų, apimančių strateginius pokyčius partijoje ir socialdemokratijos gairėse. Tačiau dėl teksto apribojimų, šiandien įvardiju kelis pirmuosius ir, mano nuomone, svarbiausius šiame atsinaujinimo kelyje:

1) suburi komandą, atstovaujamą žmonių tiek iš sostinės, tiek ir regionų. Šios partijos stiprybė yra ir bus patyrusiųjų išmintis ir jaunesniųjų entuziazmas bei platus, visą šalį apimantis atstovavimas. Todėl taip matyčiau ir naują partijos vadovybę.

2)Nedelsiant pradėti kurti 2019 m. savivaldos rinkimų programą. Tiek socialdemokratams, tiek Lietuvai reikalinga nauja programa, naujoji kairioji alternatyva. Programa, kurios esminė idėja: orus atlyginimas už darbą, socialinės garantijos, švietimas ir sveikatos apsauga, kas ne tik leistų, bet ir skatintų gyventi čia, savo Tėvynėje, o ne emigruoti į kitas šalis.

3) Neabejoju, kad toli gražu ne visi kairiųjų pažiūrų Lietuvos piliečiai yra socialdemokratų partijos nariai. Nemanau, kad visi jie ir turi būti nariais. Todėl turiu idėją suburti platesnę koaliciją, tam tikrą „kairiųjų aljansą“, apimančią akademinius sluoksnius, politologus, profsąjungas, tautines mažumas bei kitus prijaučiančius gyventojus, padėsiančius partijai kurti naują viziją.

4) Norėčiau išskirti mūsų ilgamečius partnerius, tai yra profsąjungas, su kuriomis mūsų santykiai šiuo metu ne patys geriausi. Turime atnaujinti ir pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus ir kartu diskutuoti apie priimamus sprendimus, svarbius profsąjungų atstovaujamiems darbuotojams.

5) Jei partijos Taryba pageidautų, surengti plačią diskusiją dėl LSDP pozicijos dabartinėje valdančiojoje daugumoje.

A. Skardžius. 

1. Naujos derybos dėl valdančios koalicijos.
2. Partijos finansų auditas.
3. Sutartis su viešųjų ryšių kompanija.
4. Partijos  vieningo komunikacijos centro įsteigimas centrinėje būstinėje.
5. Įvertinti centrinės būstinės veiklą, vadybinius gebėjimus ir žmogiškuosius išteklius.
6. Paskirti partijos atsakingąjį sekretorių.
7. Pertvarkyti frakcijos Seime veiklą.
8. Su skyrių pirmininkais aptarti partijos veiklos organizavimo prioritetus.
9. Pradėti partijos struktūros valdymo reformą.
10. Pradėti konsultacijas su socialiniais partneriais.

M. Varaška.

1. LSDP narių savivaldybių žinių/gerosios praktikos forumo kūrimo užduotis.
2. LSDP kaip organizacijos finansinės būklės vertinimas ir 2017 m. įplaukų/išlaidų peržiūrėjimas.
3. Naujos LSDP vadovybės programinių nuostatų atitiktis LR Vyriausybės programai ir koalicinės sutarties peržiūrėjimas.
4. Naujos LSDP vadovybės partinių įsipareigojimų atitiktis LSDP statutui ir statuto peržiūrėjimas, pakeitimas.
5. Nuolatinio rinkimų štabo veiklos kūrimo užduotis.
6. LSDP pagrindinių organų (komitetai, komisijos) sudėčių keitimas ir jų veiklos tvarkų peržiūrėjimas laikantis teritorinio (apskričių atstovavimo lygybės) principo.

0 kartų komentuota

Rašyti komentarą

Norite padiskutuoti?
Maloniai kviečiame!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *