LSDP Pirmininko rinkimai. A. Palionis: „Partija – mūsų ir visos Lietuvos komanda!“

Aš siekiu tapti Socialdemokratų partijos pirmininku, nes:

MYLIU mūsų šalį.

GALIU suburti ir vesti žmones į pergalę.

PAŽĮSTU žmones ir suvokiu jų lūkesčius.

TIKIU mūsų partijos idealais ir Lietuvos ateitimi.

MOKU laimėti rinkimus vienmandatėje apygardoje.

ŽINAU, kad mes turime didelį potencialą ir geras perspektyvas.

NESU niekada teistas, persekiotas įstatymo ar įtartas nešvariais darbais.

Kas yra Lietuvos Socialdemokratų partija šiandien?

Tai didžiausia šalies partija, kurią sudaro geri, pažangūs ir aktyvūs žmonės, pasižymintys ambicijomis, įžvalgumu ir patirtimi. Kažkodėl yra priimta manyti, kad šiandien mūsų partija išgyvena vidinę – idėjų, vadovybės, nuotaikų krizę. O aš matau darnų ir susitelkusį kolektyvą, civilizuotais ir demokratiškais metodais siekiantį atsinaujinti ir tęsti pradėtus darbus.

Kokia turi būti Lietuvos Socialdemokratų partija ateityje?

LSDP turi atgimti kaip solidarus ir įvairiapusiškų nuomonių kolektyvas. Per savo istoriją mes nusipelnėme garbingiausios partijos vardo, nes niekada nestokojome ryžtingumo ir asmeninės atsakomybės, visada efektyviai susitelkdavome bendram tikslui. Būtent mūsų partija vedė Lietuvą į Vasario 16-ąją, būtent mūsų partija priėmė svarbiausius šaliai sprendimus, išvedant okupantų kariuomenę, stojant į NATO, jungiantis prie Eurozonos valstybių! Tauta žiūri į mus kaip į demokratijos, parlamentinės respublikos ir saugumo bei stabilumo garantą – tokiais ir turime išlikti.

Kokio pirmininko šiandien reikia Lietuvos Socialdemokratų partijai?

Ryžtingo lyderio ir tvirto vadovo. Nesuteptos reputacijos ir neteisto politiko. Vizionieriaus, gebančio motyvuoti ir uždegti kitus, deleguoti užduotis ir pažadinti savo bičiulių atsakomybės jausmą bei kūrybiškumą. Išmintingo, supratingo profesionalo, nebėgančio nuo pavojų ir iššūkių. Sutelkiančios ir rūpestingos asmenybės.

Ką darysiu, tapęs Lietuvos Socialdemokratų partijos vadovu?

Pirmiausiai, įvesiu tvirtą „dialogo tradiciją“. Dialogas buvo, yra ir bus mano pagrindinis pasiteisinęs darbo įrankis tiek dirbant Seime, tiek su visais Lietuvos žmonėmis, tiek su partijos bičiuliais.

Per ateinančius metus iki kito partijos suvažiavimo mes, kaip vieninga komanda, sukursime naują veiklos ir idėjų platformą, kurios pagrindu parengsime ambicingą rinkiminę programą, atnaujinsime partijos Statutą, įdiegsime sistemą, skirtą partijos bičiuliams efektyviai ir turiningai bendrauti visais partijai aktualiais klausimais. Suformuosime naują Rinkimų štabą ir Infocentrą, teikiantį visokeriopą informaciją apie partijos iniciatyvas. Aplankysime visus partijos skyrius ir, svarbiausia, užtikrinsime, kad kiekvienas partijos narys turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę, ir ta nuomonė bus išgirsta. Aš žinau, kad „grupė“ yra ta jėga, kurioje gimsta idėjos, kur prasmingos veiklos randa mūsų bičiuliai.

Steigsime Stepono Kairio fondo pagrindu Socialdemokratinės minties institutą, jam pavesime socialdemokratinį švietimą, bendradarbiavimą su PES, kairiosios minties populiarinimą visuomenėje, bičiulių kompetencijų ir savimonės ugdymą, socialdemokratinių švenčių rengimą.

Pavaduotojų komandą formuosime taip, kad nuolat būtų girdima kiekvieno regiono problematika ir specifika: penki pavaduotojai būtų deleguojami regionų, dar tris ketiname pasitelkti iš miestų, du – vadovaudamiesi savo kompetencija ir atsižvelgdami į bičiulių nuomonę. Etikos ir procedūrų komisija bus formuojama vadovaujantis kitais principais: prašysime partijos Garbės pirmininkus bei turinčius Garbės nario statusą dirbti šioje komisijoje. Siūlysime nepriekaištingos reputacijos bei neginčijamo autoriteto bičiuliui Česlovui Juršėnui užimti Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko postą.

Vyresnio amžiaus bičiulių iniciatyvas suvienysime steigiamame Senjorų klube, turėsiančiame savo Tarybą, tuo užtikrinant girdimą jos balsą partijos vadovybei. Skatinsime socialdemokračių moterų, socialdemokratų diskusijų ir kitų klubų veiklą. Spręsime klausimą dėl įteisinimo laikinųjų frakcijų ar komisijų, kad galėtume operatyviai ir demokratiškai spręsti kylančias problemas bei suteikti naujoms idėjoms pagreitį. Išskirtinį dėmesį skirsime partijos jaunimui: tiek LSDJS nariai, tiek ir sakaliukai privalo nuolat būti visų lygių partinių vadovų, visų bičiulių, visos organizacijos akiratyje. Jie – mūsų pamaina.

Kaip pažadinti partijos narių susidomėjimą aktyvia veikla?

Motyvacija – ambicijos – kompetencija – karjera. Aktyviai partinėje veikloje dalyvaujantys bičiuliai bus deramai motyvuojami, sudarant galimybę realizuoti savo sugebėjimus. Remsime atviras, principingas, dalykines diskusijas, asmeniškai domėsiuosi, kad jose dalyvautų bičiuliai, dirbantys atsakingose pareigose valstybinėse institucijose, jei jų veikla susijusi su nagrinėjama tema.

Kiekvienas bičiulis, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo, kalbų žinojimo, partijoje turi būti vertinamas vienodai: padarysime viską, kad baigtųsi žalingas partijos pasidalijimas į neformalias frakcijas bei interesų grupuotes. Netoleruosime intrigų, apkalbų, neobjektyvios kritikos, užgauliojimo, panaikinsime susipriešinimą.

Ką mes pasiūlysime Lietuvai?

Mes esame vienintelė partija Lietuvoje, kuri siekia, kad mūsų šalies žmonės taptų turtingesni. Prezidentas Algirdas Brazauskas kadaise sakė: „aš patikėsiu, kad gyvenimas Lietuvoje pagerėjo tik tada, kai kiekvieno žmogaus kišenėje atsiras papildomas šimtas litų“. Mūsų tikslas vienas – padaryti viską, kad žmonės uždirbtų daugiau. O tai reiškia ir didesnes pensijas. O tai reiškia ir orią senatvę. O tai reiškia ir pasididžiavimą geriausia pasaulyje valstybe – Lietuva.

Bičiuliškai 

Andrius Palionis

0 kartų komentuota

Rašyti komentarą

Norite padiskutuoti?
Maloniai kviečiame!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *