Šakiai trumpai fotografijų konkursas

Fotografiju_konkursas2015-05-14

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „ŠAKIAI – TRUMPAI “

 ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

  

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Fotografijų konkurso „Šakiai – trumpai“ organizavimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.
 2. Fotografijų konkurso „ŠAKIAI – TRUMPAI“ (toliau – KONKURSAS) tikslai: ugdyti Šakių krašto žmonių pilietiškumą, atsakomybę už save ir savo kraštą, valstybę ir jos ateitį. Skatinti jaunų žmonių kūrybingumą, meilę savam kraštui, ugdyti patriotinius jausmus šeimoje bei mokykloje, skatinti atsakomybės suvokimą, akcentuoti kiekvieno piliečio svarbų indėlį į savo krašto kultūrinio, politinio bei istorinio paveldo kūrimą.
 3. KONKURSUI nuotraukos pateikiamos nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2016 m. banldžio 1 dienos (imtinai).

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. KONKURSO organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo narys Mindaugas Bastys. KONKURSE gali dalyvauti visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų.
 2. KONKURSUI pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso tikslus.
 3. KONKURSUI pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos (failai).
 4. KONKURSUI siunčiamos skaitmeninės nuotraukos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:
 • JPG formatas, ne mažiau kaip 1 MB. Dydis pikseliais – ne mažesnis nei 3000 x 2000. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas.
 • Failo pavadinimas turi būti suformuotas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė.
 • Nuotraukos neturi būti ankščiau skelbtos per visuomenės informavimo priemones.
 • Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
 1. Nuotraukas reikia siųsti elektroniniu paštu: sakiai.trumpai gmail.com ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 1 dienos (imtinai).
 2. Kartu su nuotrauka (- omis) turi būti atsiųstas jos (-ų) pavadinimas (-ai), autoriaus vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir / arba el. pašto adresas). Ar pateikti kitą informaciją (nuotraukos vieta, laikas, aprašymas, kas pavaizduota, ir t. t.), autorius sprendžia pats.
 3. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) KONKURSUI, patvirtina, kad yra šios (-ų) nuotraukos (-ų) autorius ir kad yra gavęs joje (-se) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-as) nuotrauką (-as) naudoti KONKURSE. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
 4. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) KONKURSUI, patvirtina, kad nuotraukos (-ų) turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
 5. Autorius patvirtina, kad KONKURSUI pateikiama nuotrauka (-os) per visuomenės informavimo priemones anksčiau skelbta (-os) nebuvo.
 6. Autorius KONKURSUI gali pateikti ne daugiau kaip 3 nuotraukas.
 7. Pateikdamas nuotraukas KONKURSUI, autorius automatiškai tampa KONKURSO dalyviu bei sutinka su šio KONKURSO Nuostatais ir sąlygomis.
 8. Visos KONKURSUI pateiktos nuotraukos bus talpinamos internetiniame portale www.lsdpsakiai.lt
 9. KONKURSO dalyviai sutinka, kad KONKURSUI pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų KONKURSO organizatorių eksponuojamos ir naudojamos sklaidos tikslais.
 10. Organizatoriai pareiškia, kad KONKURSO metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.
 11. Organizatoriai pasilieka teisę keisti KONKURSO taisykles.

KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS

 1. KONKURSUI pateiktas nuotraukas vertina visuomenė socialiniame tinkle „Facebook“ (Šakių socialdemokratų paskyroje).
 2. Fotografijos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios techninių
  reikalavimų ar konkurso tematikos, nebus vertinamos.
 3. KONKURSUI pateiktas nuotraukas vertins ir komisija, atkreipdama dėmesį į nuotraukos turinį, meniškumą, originalumą, meistriškumą, profesionalumą, aktualumą,
  išliekamąją vertę, nuotraukos techninę kokybę.
 4. KONKURSUI pateiktų nuotraukų vertinimo komisija: Algimatas Vorevičius, Živilė Unguvaityte, Romualdas Požerskis, Eglė Dragūnaitytė, Violeta Seredžiuvienė

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

  

 1. KONKURSO nugalėtojai po 2016 m. balandžio 1 d. skelbiami internetiniame portale www.lsdpsakia.lt bei informuojami telefonu ir / arba elektroniniu paštu.
 2. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, organizatorių bei rėmėjų prizais.
 3. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami 2016 m. gegiužės mėnesį. Jų darbai bus eksponuojami Šakių savivaldybės fojė bei LR Seimo rūmuose.
0 kartų komentuota

Rašyti komentarą

Norite padiskutuoti?
Maloniai kviečiame!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *